Inkomsten 2018


Donaties 650,00
Opbrengst vriendenavond 70 ,00
Totaal 720,00


Uitgaven 2018


Bankkosten 175,29
Kosten werving donateurs 419,96

Verstrekte bijdragen 8100,00
Totaal 8695,25

Begunstigde projecten

WIJSGERIG FESTIVAL DRIFT BIJDRAGE FESTIVALBOEKJE 750,00
BIJDRAGE 'MIJN VADER DE STERRENKIJKER' 900,00
BIJDRAGE DE TILLER 1.500,00
DICHTERSFESTIVAL ZOMEREDITIE 2018 950,00

FILM OM ALLES 2.000,00
BIJDRAGE BOEK CARTOONING SYRIA 2.000,00
Totaal 8.100,00